نویسنده = بابک نصرتی ششکل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص فیزیکی، حرارتی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های آرد نی/نانو رس/پلی‌پروپیلن اکسید شده

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 197-216

فاطمه دهدست؛ بابک نصرتی ششکل؛ سعید اسمعیلی مقدم


2. تاثیر نانو رس و جفت‌کننده MAPP بر خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام طبیعی چندسازه پلی‌پروپیلن- آرد چوب تاغ

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-280

افسانه شهرکی؛ بابک نصرتی ششکل؛ رحیم محبی گرگری؛ مجید عبدوس