نویسنده = جلیل هلالی
تعداد مقالات: 2
1. درصد رطوبت تعادل چوب در گستره ایران: تحلیل مکانی روند تغییرات سالانه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 209-220

جلیل هلالی؛ مهدی نادی؛ حمیدرضا عدالت


2. مدلسازی و تحلیل درصد رطوبت تعادل چوب با استفاده از متغیرهای مکانی در گستره ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-76

جلیل هلالی؛ حمیدرضا عدالت؛ داود رسولی