نویسنده = محمد رضا مروی مهاجر
تعداد مقالات: 2
1. تعیین سطح بهینه قطعه نمونه به‌منظور بررسی شاخص‌های ساختار مکانی در جنگل‌های راش نوشهر

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-64

زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر


2. کاربرد تابع K رایپلی در آشکار سازی الگوی پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-39

سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ زهرا نوری؛ محمد رضا مروی مهاجر