ارزیابی تاثیرنانوکوتینگ لایه ای کایتوزان- نانوالیاف سلولزی بر ویژگی های الیاف و کاغذ لینتر پنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس کنترل و تضمین کیفیت کارخانه تکاب

2 هیئت علمی گروه خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارمند

4 Fiber and Particle Engineering Labratory oulu finland

چکیده

روش خودتجمعی لایه به لایه، در حوزه فناوری نانو، از روش‌های جدیدی است که برای اصلاح خواص سطح مواد جامد استفاده می‌شود. در این مقاله تاثیر اصلاح سطح خارجی الیاف لینتر پنبه با جذب متناوب لایه هایپلی الکترولیت کاتیونی و آنیونی (کایتوزان/ نانوالیاف سلولزی) بررسی گردید.جذب مواد بر سطح الیاف سلولزی از طریق تیتراسیون الکترولیت تحلیل شد.قابلیت پیوند پذیری الیاف با تشکیل لایه‌های پلیمری در سطح الیاف، بهبود یافته که تغییرات حاصله در سطوح الیاف با استفاده ازتصویربرداری الیاف با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که قابلیت پیوندپذیری الیاف در لایه دوم لایه‌نشانی بهبود چشمگیری یافت. به علاوه، چگالی ظاهری و شاخص کشش در کاغذ حاصله به ترتیب 10% و 76% نسبت به خمیر شاهد افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Chitosan-Nanocellulose Layer-by-Layer Nanocoating on the Cotton Linter Fibers and the Paper Properties

چکیده [English]

Layer-by-Layer self-assembly technique is a novel method in nanothechnology for the modification of the surface properties of solid materials.This paper compares the influence of modification of cotton linter fibers external surfaces via alternate adsorption of positive and negative(chitosan/Cellulose nanofibers) polyelectrolytes. The adsorption of materials on cellulose fibers was analyzed via polyelectrolyte titration. The bonding ability of fibers was improved by polyelectrolyte multilayering(PEM) on the fiber surface visualized using Field-Emission Scanning Electron Microscopy(FESEM).The results showed that apparent density and also bonding ability were significantly improved at second layer, whereas the apparent density and tensile index of the sheet increased by 10% and 76% respectively compared to those of untreated fibers at second layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layer-by-layer technique
  • Cotton linter
  • Chitosan
  • Nanocellulose
  • Tensile index