استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ

چکیده

چسب‌های حساس به فشار به عنوان یکی از مشکل ساز ترین انواع مواد چسبناک طی فرآیند بازیافت کاغذ محسوب می‌شوند. در این پژوهش کنترل فیزیکی مواد چسبناک حساس به فشار با استفاده از تالک، به عنوان یک ماده افزودنی سودمند در فرآیند کاغذ سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد تیمار خمیر OCC حاوی چسب های حساس به فشار موجب کاهش مواد چسبناک ماکرو و میکرو می‌گردد. همچنین افزودن تالک تا سطح 5/1 درصد، کدری مایع زیر صافی الک شیاری را کاهش داد. در اثر افزایش تالک به خمیر کاغذ حاوی مواد چسبناک، بازده غربال و مقدار خاکستر خمیر افزایش قابل توجهی نشان داد. همچنین در اثر افزودن تالک به منظور کنترل مواد چسبناک حساس به فشار خمیر، مقاومت کششی، ترکیدن و پاره شدن کاغذ کاهش قابل توجهی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using Talc for Control of Pressure Sensitive Adhesives in the OCC pulp

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Aryaie Monfared 1
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Wood and Paper Engineering
چکیده [English]

Pressure sensitive adhesives are the most problematic kinds of sticky materials during paper recycling process. In this research talc as a useful additive in the paper making process with aim of physical control of pressure sensitive adhesives was used. The results showed that treatment of OCC pulp containing pressure sensitive adhesives caused reduction in both macro and micro stickies. Also addition of talc up to 1.5 % reduced drained water turbidity. As result of talc addition to the OCC pulp screen accepted pulp and ash content raised significantly but the final paper tensile, burst and tear strengths decreased remarkably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stickies
  • Pressure Sensitive Adhesives
  • Paper Recycling
  • Talc