بررسی تاثیر اختلاط سطوح مختلف خمیرکاغذ مرکب زدایی شده مخلوط کاغذ باطله اداری بر ویژگی‏های خمیرکاغذ APMP تبریزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 استاد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از خمیرکاغذ مرکب‏زدایی شده کاغذهای باطله اداری به عنوان جایگزین بخشی از خمیرکاغذ الیاف بلند وارداتی همراه با خمیرکاغذ APMP تبریزی انجام شد. در ابتدا از خرده چوب‏های گونه تبریزی خمیرکاغذAPMP تهیه شد. مرکب‏زدایی مخلوط کاغذهای باطله اداری به روش متداول شناورسازی انجام شد. سه نوع خمیرکاغذAPMP، خمیرکاغذ الیاف بلند و خمیرکاغذمرکب‏زدایی شده تا رسیدن به درجه روانی حدود300 میلی لیتر استاندارد کانادایی پالایش شده و به ترتیب با نسبت‏های شامل تیمارA (80،20،0) به عنوان تیمار شاهد، تیمارB (80، 15، 5)، تیمارC (80، 10،10)، تیمارD (80، 5، 15) و تیمارE (80، 0، 20) ترکیب و در تهیه کاغذ دست ساز به کار گرفته شدند. ویژگی‏های مکانیکی و نوری کاغذهای ساخته شده شامل شاخص مقاومت کششی، شاخص مقاومت به پاره شدن، طول پارگی، شاخص مقاومت به ترکیدن، درجه روشنی و ماتی بر اساس استانداردهای تاپی اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ها و همچنین محاسبه‏های معادلات نرمال‌سازی نشان داد که جایگزینی حدود 5 درصد خمیرکاغذ مرکب‏زدایی شده کاغذهای باطله اداری به جای خمیرکاغذ الیاف بلند وارداتی، کاغذ با خواص مکانیکی و نوری مطلوب تری را نتیجه خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of mixing different levels of deinked mixed office waste paper on the properties of APMP pulp from Populus nigra

نویسنده [English]

  • Shima Dantism 1
چکیده [English]

This research was aimed to investigate the possibility of using deinked office waste paper as a partial replacement into imported long fiber admixture Populus nigr APMP . At first, APMP pulp was provided with Populus nigra chips. Deinking of mixed office waste paper was done by flotation method. Three types of pulp namely APMP, long fiber pulp and deinked pulp were refined to 300 ml, CSF and mixed to each other with different ratios, respectively that included A: (%80, %20, %0 as a control sample, B (80,15,5), C (80,10,10), D (80,5,15) and E (80,0,20) then used for making hand sheets. The Mechanical and optical properties of handsheets including tensile strength index, tear strength index, breaking length, burst strength index, brightness and opacity were determined according to TAPPI standard test method. Achieved results of measurements and also normalization equations had shown that a replacement of 5% deinked office waste paper with imported long fiber would result the paper with suitable mechanical and optical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaline Peroxide Mechanical Pulp (APMP)
  • Populus nigra
  • Office Waste Paper
  • Deinked Pulp
  • Long Fiber