هزینه‌یابی مقایسه‌ای احداث کوره‌های چوب خشک‌کنی پیش‌ساخته آلومینیومی و ساخته شده با مصالح ساختمانی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

مدیریت سیستم‌های هزینه‌یابی احداث کوره‌های چوب خشک‌کنی یکی از راهکارهایی است که پیاده‌سازی و اجرای صحیح آن ضمن کسب اطمینان نسبت به کفایت میزان سودآوری خدمات، باعث افزایش رضایت‌مندی مشتریان می‌شود. در این پژوهش هزینه‌یابی احداث دو نوع کوره چوب خشک‌کنی با دمای عملکرد متوسط، کوره پیش‌ساخته آلومینیومی و ساخته شده با مصالح ساختمانی برای بررسی توجیه‌پذیری اقتصادی استفاده از این نوع کوره‌ها، هدف این مطالعه بوده است. برای این منظور، با روش میدانی و مصاحبه با صاحبان صنایع چوب خشک‌کنی و سازندگان کوره، هزینه‌های مربوط به احداث کوره‌ها و نیز هزینه‌های استهلاک و تعمیر و نگهداری در این کوره‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. هزینه براساس شرایط یک کوره ایده‌آل چوب خشک‌کنی تمام خودکار با امکان تامین و کنترل شرایط داخل کوره (رطوبت نسبی، درجه حرارت، گردش هوای گرم و تهویه) و کنترل پیوسته رطوبت چوب‌ها تعیین و محاسبه گردید. به دنبال این بررسی و استخراج هزینه‌ها، میزان هر هزینه به‌صورت درصدی از میزان کل هزینه‌ها نمایش داده شد. نتایج نشان داد که هزینه احداث کوره‌های ساخته شده با مصالح ساختمانی کم‌تر از هزینه احداث کوره‌های پیش‌ساخته آلومینیومی است. در مقابل، هزینه‌های استهلاک و تعمیر و نگهداری در کوره‌های ساخته شده با مصالح ساختمانی بیش‌تر از مقدار این هزینه‌ها در کوره‌های پیش‌ساخته آلومینیومی بود. اما در درازمدت کوره‌های پیش‌ساخته آلومینیومی مقرون به‌صرفه‌تر می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Comparative Construction Costing of Prefabricated Aluminum-and Masonry Wood dry Kilns

چکیده [English]

The successful management in construction costing of wood dry kilns is an advantageous approach which brings us not only the assurance in service profitability but also gives rise customer’s satisfaction. The construction costing of two types of wood dry kilns, namely, prefabricated aluminum-and masonry kilns with normal operation temperature was studied. For this purpose, the construction, depreciation and maintenance costs of the kilns were determined via field trip tours and interviewing with kiln manufacturers and wood drying industry owners. The calculated costs were based on the performance of an automatic wood dry kiln which could control drying conditions (relative humidity, temperature, air circulation and ventilation) and continuously measure the wood moisture content. Consequently, the costs were estimated as a percentage of total costs. The results showed that the construction costs for masonry kilns were less than those for the prefabricated aluminum kilns. In contrast, the depreciation and maintenance costs for masonry kilns were greater than those for the prefabricated aluminum ones. Overall, the construction of prefabricated aluminum kilns are more profitably commercial in prolonged usage.