نویسنده = درویش صفت، علی اصغر
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی قابلیت داده های ماهواره های لندست8 و سنتینل2 برای تهیة نقشة تیپ جنگل های هیرکانی در حوضة آبخیز کجور

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 79-98

10.22069/jwfst.2020.17881.1866

حسین شیخی؛ علی اصغر درویش صفت؛ پرویز فاتحی؛ منیژه رجب پور رحمتی؛ وحید اعتماد


5. ارزیابی الگوریتم جهانی کشف آتش در شناسایی آتش فعال در عرصه های منابع طبیعی به کمک تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-97

فرخ پورشکوری اله ده؛ علی اصغر درویش صفت؛ فرهاد صمد زادگان؛ پدرام عطارود؛ جواد سلیاری