نویسنده = اسدپور اتوئی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. اثر آلوم و کیتوزان بر ساختار آب ‌سفید خروجی از توری ماشین کاغذ و ویژگی‌های کاغذ

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-192

10.22069/jwfst.2018.12677.1660

نورالدین نظرنژاد؛ مینا متانی؛ قاسم اسدپور اتوئی


2. بررسی ویژگی‌های فیزیکی، نوری و بیولوژیکی کاغذ اسکناس ضد‌باکتری حاوی نانونقره

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-102

10.22069/jwfst.2017.10217.1535

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسدپور؛ اسماعیل رسولی گرما رودی؛ رضا ایمانی