نویسنده = هادیلام، محمد مهدی
تعداد مقالات: 9
2. ساخت و ارزیابی ویژگیهای فیزیکی-مکانیکی نانوکامپوزیت کاغذ سلولزی-مغناطیسی/رزین اپوکسی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-108

10.22069/jwfst.2020.17421.1842

مهدی مشکور؛ آسیه گلدوست جویباری؛ تقی طبرسا؛ حسین یوسفی


3. اثر پلاسمای سرد بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوکاغذ تهیه شده از نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-27

10.22069/jwfst.2019.16086.1793

حسام الدین جنت امانی؛ علی معتمدزادگان؛ محمد فارسی؛ حسین یوسفی


4. مقایسه خواص نانوکاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-72

10.22069/jwfst.2018.15021.1747

صدیقه ایزی؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ داوود رسولی


5. تاثیر نانو اکسیدروی و نوع چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی الوار تراشه لایه‌ای (LSL)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-48

10.22069/jwfst.2018.13776.1716

حسین محمدی؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ حسین یوسفی؛ بهزاد حبیب پور


7. استفاده از آردچوب در ساخت سرامیک متخلخل جاذب فلز سنگین کادمیوم از محلول های آبی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 289-308

10.22069/jwfst.2016.3182

مریم آقابابایی کمشه چه؛ مهدی مشکور؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی


8. تخته نانوسلولز: مطالعه عملکرد پیش پرس سرد و خواص فیزیکی تخته

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-302

10.22069/jwfst.2016.3111

صونا آزاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابولقاسم خزاعیان


9. تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-149

محمد مهدی هادیلام؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ حسین یوسفی