نویسنده = نمیراتیان، منوچهر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شاخصهای پایش ساختار برای گونه‌های چوبی جنگل‌های شمال ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-80

10.22069/jwfst.2018.14696.1732

سجاد بابایی؛ محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ سحر حیدری مستعلی


4. ارزیابی اثر شدت نمونه‌برداری زمینی در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از تلفیق داده‌های لیدار و اولتراکم

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 155-180

10.22069/jwfst.2017.11954.1632

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحیده اسلامی