نویسنده = سپیده دم، سید محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ساقه گیاه توتون بر ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی تخته‌خرده‌چوب

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-76

وحیدرضا صفدری؛ امیر جمشیدی اوانکی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ سید محمد جواد سپیده دم