نویسنده = شعبان شتایی
شاخص‌های هندسی و تنوع گونه‌ای زادآوری در روشنه‌های طبیعی و انسان‌ساخت پوشش تاجی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-20

10.22069/jwfst.2021.18417.1891

شمیم امینی؛ محمدهادی معیری؛ شعبان شتایی؛ رامین رحمانی


بررسی مقایسه‌ای روش‌های کشف تغییرات گستره جنگل با استفاده از داده‌های سنجنده‌های TM و+ ETM

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-22

پروین رنجبرنژاد؛ شعبان شتایی؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی