نویسنده = افهامی سیسی، داود
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و راستی‌آزمایی چوب‌های وارداتی در بازار ایران؛ بخش نخست: پهن‌برگانِ زینتی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-114

10.22069/jwfst.2020.18006.1873

رضا اولادی؛ سپیده امیدواری؛ کامبیز پورطهماسی؛ داود افهامی سیسی


2. خواص آب‌گریزی چوب عامل‌دار شده با انیدریدفتالیک در مقایسه با انیدریداستیک

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-130

10.22069/jwfst.2020.17682.1852

آوا خدابخشی کولایی؛ اصغر طارمیان؛ داود افهامی سیسی؛ علی عبدالخانی


3. بررسی ترکیب فورفورال-اوره برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی مکانیکی چوب توس

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 117-134

10.22069/jwfst.2018.15280.1758

داود افهامی سیسی؛ مرضیه شریفات؛ ماری-فرانس تونون؛ اصغر طارمیان؛ مهدی جنوبی


4. بررسی روابط بین سرعت رویش و ابعاد الیاف در گونه Populus nigra

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 169-184

10.22069/jwfst.2017.10887.1572

داود افهامی سیسی؛ علی نقی کریمی؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهاد اسدی