نویسنده = قهرمانی، لقمان
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ درختان بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) به تنش ناشی از گلازنی در زاگرس شمالی

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 135-154

10.22069/jwfst.2017.9560.1510

لقمان قهرمانی؛ زاهد شاکری؛ الهه قلاوند؛ هدایت غضنفری


2. پاسخ درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf) به برداشت سقز

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-44

10.22069/jwfst.2016.9830.1518

لقمان قهرمانی؛ فریده سعیدی زاده؛ هدایت غضنفری