نویسنده = معیری، محمد هادی
تعداد مقالات: 9
1. شاخص‌های هندسی و تنوع گونه‌ای زادآوری در روشنه‌های طبیعی و انسان‌ساخت پوشش تاجی

دوره 28، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-20

10.22069/jwfst.2021.18417.1891

شمیم امینی؛ محمدهادی معیری؛ شعبان شتایی؛ رامین رحمانی


2. برآورد تغییرات مکانی ضخامت لاشبرگ در سری یک و دو توده‌های جنگلی طبیعی و دست کاشت عرب داغ گلستان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 109-130

10.22069/jwfst.2020.18170.1878

علی مستوری؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدهادی معیری؛ خسرو ثاقب طالبی


3. بررسی نوع و میزان بهره‌برداری از جنگل و نقش آن بر معیشت جنگل‌نشینان جاجی‌آریوب (استان پکتیا- افغانستان)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-31

10.22069/jwfst.2020.17021.1827

محمد اسماعیل لاروی؛ محمدهادی معیری؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی


4. پیش‌بینی و بررسی نوسانات ‌قیمت چوب گونه‌های اصلی جنگل‌های خزری

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-70

10.22069/jwfst.2018.15370.1761

نیشتمان حاتمی؛ سلیمان محمدی لیمائی؛ محمدهادی معیری


7. ارزیابی روش های تجدید حجم 3P وسنتی صددرصد گونه ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری شصت کلاته)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-188

غفار یلمه؛ محمد هادی معیری؛ سعید کیان؛ جهانگیر محمدی؛ علی اکبر محمد علی پور ملکشاه


8. ذینفعان و معیارهای شناسایی آنان در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: جنگل‌های استان گلستان)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-40

سید مرتضی موسوی نوکنده؛ محمدهادی معیری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


9. مقایسه روش‌های برآورد امکان برداشت در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-112

محمد هادی معیری؛ نیشتمان حاتمی؛ غلامعلی غلامی