نویسنده = نجارخوشکار لنگرودی، شایان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرمتغیر های کلان اقتصادی بر واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-48

آژنگ تاج دینی؛ شایان نجارخوشکار لنگرودی؛ وحیدرضا صفدری؛ مهران روح نیا