نویسنده = کرمانیان، حسین
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت‌های آن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 66-70

10.22069/jwfst.2018.11550.1606

سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ معصومه مرادی؛ امید رمضانی


2. اثر کاربرد الیاف معدنی بر هیدراتاسیون و خواص تخته فیبر-گچ حاصل از الیاف کنف و باگاس

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 203-228

10.22069/jwfst.2017.10696.1559

مرتضی ناظریان؛ میثم کامیاب؛ حسین کرمانیان


3. تأثیر تیمار آب‌شویی ذرات باگاس و میزان ماده افزودنی MgCl2 بر خواص تخته خرده چوب-سیمان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 315-334

10.22069/jwfst.2016.9990.1526

مرتضی ناظریان؛ سکینه حسینی اقبال؛ رحیم محبی گرگری؛ حسین کرمانیان


4. بهبود مقاومت‌های کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با کمک تیمارهای شیمیایی و حرارتی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-152

محمد امین عندلیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی