نویسنده = زنگنه، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اکولوژیکی رویشگاه گونه محلب در جنگل‌های زاگرس میانی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 107-114

ندا سخاوتی؛ مسلم اکبری نیا؛ صادق خزایی‌پول؛ هوشنگ زنگنه؛ جواد میرزایی