نویسنده = فرخپیام، سعیدرضا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-114

10.22069/jwfst.2018.12551.1655

علی بابازاده لهی؛ محمد شمسیان؛ سعید رضا فرخ پیام؛ هدایت الله امینیان


2. بررسی تاثیر تیمار خرده های نی بکار رفته در لایه میانی صفحات ساندویچی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-43

10.22069/jwfst.2016.3097

مرتضی ناظریان؛ وحید معظمی؛ سعیدرضا فرخپیام؛ رحیم محبی گرگری


3. سبک سازی تخته خرده چوب با استفاده از پلی استایرن منبسط شده

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 239-254

سمانه میر؛ سعیدرضا فرخ پیام؛ مرتضی ناظریان


4. پروفیل دانسیته عمودی: شاخصی برای ارزیابی کیفیت تخته خرده چوب

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-21

زهرا جهانی لمر؛ سعید رضا فرخ پیام