نویسنده = اسدپور اتویی، قاسم
تعداد مقالات: 7
2. ﺗﺄثیرتغییرات طول الیاف انواع خمیرهای OCC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره‌ای

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 255-268

10.22069/jwfst.2016.9601.1511

ذکریا تودرواری؛ محمد فارسی؛ قاسم اسدپور اتوئی


3. تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 199-220

10.22069/jwfst.2016.3178

قاسم اسدپور اتوئی؛ مریم علیپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ زهره قزوینی


5. بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی با استفاده از نرمه‌های سلولزی کاتیونی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-40

10.22069/jwfst.2016.2874

سیده عاطفه نصیری مری؛ حسین رسالتی؛ الیاس افرا؛ قاسم اسدپور اتوئی


6. اثر آلوم و کیتوزان بر آب‌گیری و خواص کیفی لجن حاصل از پساب خمیرکاغذ NSSC

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-112

10.22069/jwfst.2016.2878

مینا متانی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور