موضوعات = اکوفیزیولوژی درختان جنگلی
تعداد مقالات: 7
1. اثر میزبان‌های مختلف بر تغییرات متابولیت‌های ثانویه دارواش (Viscum album)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-32

وحیده پیام نور؛ حلیمه امیریان؛ فرزانه رزمجو


3. تاثیر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر صفات جوانه‌زنی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) در شرایط تنش خشکی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 163-176

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ فاطمه احمدلو


4. تنوع خصوصیات روزنه برگ راش شرقی در جنگلهای هیرکانی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 167-184

زهره سعیدی؛ داود آزادفر؛ خسرو ثاقب طالبی


5. ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-24

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی؛ ابراهیم بیرامی زاده


6. پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 165-178

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ احسان قنبری