موضوعات = مدیریت جنگل
تعداد مقالات: 33
2. ارزیابی نقش شاه‌راه آسیایی بر روی آتش‌سوزی‌های پارک ملی گلستان در محیط GIS

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-48

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پورقاسمی؛ مهدی فرنقی


4. بررسی شاخصهای پایش ساختار برای گونه‌های چوبی جنگل‌های شمال ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-80

سجاد بابایی؛ محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ سحر حیدری مستعلی


5. آمایش کاربری‌های چندگانه جنگل‌های زاگرس از نظر عوامل کلان اقتصادی – اجتماعی و سیاستی (مطالعه موردی، استان ایلام، شهرستان بدره، جنگل کبیرکوه)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 34-50

علی نجفی فر؛ محمدهادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


6. تحلیل دست اندرکاران جنگل در ارزیابی شاخص های مدیریت پایدار (مطالعه موردی: استان لرستان، شهرستان کوهدشت)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-132

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ مجید لطفعلیان؛ مجتبی ایمانی راستابی


7. ارزیابی مزیت و شکاف تکنولوژیکی مدیریت پایدار جنگل

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-167

حمید خزایی؛ رحیم ملک نیا؛ سید سپهر قاضی نوری


8. بررسی موانع و زمینه‌های مشارکت جوامع محلی در مدیریت جنگل (مطالعه موردی: بخش نمه شیر شهرستان بانه)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-48

مهدی خدری زاده؛ رحیم ملک نیا؛ کامران عادلی؛ جلال هناره


10. ارزیابی وضعیت فرسایش خاک در حوزه آبخیز چهل‌چای، استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای SPOT5

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 73-86

سیدهاشم موسوی نژاد؛ هاشم حبشی؛ فرشاد کیانی؛ شعبان شتایی جویباری؛ امید عبدی


11. عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح های حفاظت از جنگل‌ در شهرستان گیلان غرب

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-46

احمد یعقوبی فرانی؛ سعید کریمی؛ فرشاد پرموزه


13. بررسی نهادینه سازی اصول و مبانی برنامه ملی جنگل در ایران

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 49-68

سعید قاسمی قوچقار؛ نبی الله یارعلی؛ علی جعفری؛ فرزام پوراصغر سنگاچین


16. تعیین سطح بهینه قطعه نمونه به‌منظور بررسی شاخص‌های ساختار مکانی در جنگل‌های راش نوشهر

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-64

زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر


17. بررسی الگوی مکانی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در شهرستان ملکشاهی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-68

وحید میرزایی زاده؛ علی مهدوی؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ علی‌اکبر جعفر زاده


22. ارزیابی روش های تجدید حجم 3P وسنتی صددرصد گونه ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری شصت کلاته)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-188

غفار یلمه؛ محمد هادی معیری؛ سعید کیان؛ جهانگیر محمدی؛ علی اکبر محمد علی پور ملکشاه


23. پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-16

طیبه میردیلمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدرضا کاووسی


25. استفاده از دانش بومی عشایر راهکاری مناسب جهت مدیریت بهینه اکوسیستم‌های طبیعی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 95-114

وحید کریمیان؛ مژده صفائی؛ سید حمید متین خواه