موضوعات = اقتصاد جنگل
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی محصولات غیرچوبی جنگل‌های استان آذربایجان‌غربی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-96

شیدا محمودی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ امید حسین زاده؛ جواد معتمدی


3. برآورد ارزش تفرجی منطقه جنگلی قلعه گل استان لرستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 149-168

امیر مدبری؛ علی مهدوی؛ حمید امیرنژاد


9. کاربرد مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها جهت تعیین کارایی نسبی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-20

مجید زاد میرزائی سلیماندارابی؛ سلیمان محمدی لیمائی