موضوعات = اکولوژی جنگل
تعداد مقالات: 47
1. خصوصیات خاک و جنگل‌شناسی در جنگل‌کاری‌های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل‌های غرب مازندران

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-48

علیرضا مشکی؛ مجتبی امیری؛ مریم ملاشاهی؛ عزیزالله هوشمند؛ محمد کیا کیانیان


2. کیفیت لاشریزه و اجزای ناپایدار ماده آلی خاک در عرصه‌های جنگلی احیا شده ناحیه خزری

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-64

کتایون حق وردی؛ فائزه السادات طریقت؛ یحیی کوچ


3. تأثیر موخور بر کربوهیدرات، پرولین و کلروفیل در گونه‌های مختلف درختی جنگل‌های زاگرس

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-100

جواد میرزایی؛ بهروز ناصری؛ حمیدرضا ناجی؛ مهدی پورهاشمی


4. ارزیابی اکولوژیک جنگلکاری های سوزنی برگ و پهن برگ نکا در شرق مازندران (مطالعه موردی: منطقه قرمرض)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-184

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ شهرام امینی


5. مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونه ملج (Ulmus glabra Huds.) در جنگل خیرود نوشهر

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 67-80

عاطفه محمدی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی


7. مقایسۀ خصوصیات محیطی و رسته‌بندی رابطه گونه‌های چوبی با عوامل محیطی در جنگل‌های شهرستان ایلام

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-94

جواد میرزایی؛ ناهید جعفریان؛ مصطفی مرادی؛ مهدی حیدری


8. بررسی ترکیب و تنوع گیاهان علفی پس از آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط ایرانی، زاگرس جنوبی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

جلال چمانده؛ سهراب الوانی نژاد؛ پرویز غلامی


11. بررسی پراکنش بیماری سوختگی درختان شمشاد و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: ذخیرگاه جنگلی شمشاد خیبوس و انجیل سی)

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 146-168

روح اله اسماعیلی؛ جواد سوسنی؛ شعبان شتایی؛ حامد نقوی؛ فرخ پورشکوری


12. ارزیابی زادآوری طبیعی ذخیره‌گاه جنگلی گونه شیشم Dalbergia Sissoo ROXB در استان خوزستان

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 65-80

الله وردی محمدزاده؛ علی اصغر تراهی؛ فاطمه باقری؛ نورالله معلمی


13. بررسی تنوع ریختی برگ و میوه گونه تادار (Celtis caucasica) در جنگلهای زاگرس جنوبی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 43-64

نسیبه جعفری پور؛ سهراب الوانی نژاد؛ پیام فیاض؛ امین میرشکاری


14. بررسی الگوی توزیع و برخی مشخصات کمی و کیفی بذور بلوط ایرانی در جنگل‌های جست زاد زاگرس میانی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 23-42

زهرا نیک فر؛ بابک پیله ور؛ حمیدرضا عیسوند؛ زهرا میرآزادی


16. شناسایی جوامع گیاهی جنگل پرک لرستان با استفاده از روش‌های کمی

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 69-96

زهرا ویس کرمی؛ بابک پیله ور؛ غلام حسن ویس کرمی


18. تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

راضیه رفیعی جاهد؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ


22. اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه‌های گیاهی جنگل‌های غرب بجنورد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 224-238

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ


24. تنوع خصوصیات روزنه برگ راش شرقی در جنگلهای هیرکانی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 167-184

زهره سعیدی؛ داود آزادفر؛ خسرو ثاقب طالبی


25. پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-16

طیبه میردیلمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدرضا کاووسی