موضوعات = جنگلشناسی و پرورش جنگل
تعداد مقالات: 21
3. تاثیر اکسین‌های IBA، NAA و 2, 4- D بر تولید و رشد کالوس در گونه سرخدار (Taxus baccata L.) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست


4. تولید دانهال‌های سرخدار (Taxus baccata L.) از طریق کشت درون شیشه‌ای و نجات جنین

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 115-134

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست


5. تأثیر ویژگی‌های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل‌های آمیخته راش

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-86

کیومرث سفیدی؛ معراج شرری؛ فریبا اسفندیاری؛ مجتبی آذریان


12. ویژگی‌های ساختاری خشکه‌دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 185-205

مجتبی امیری؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هاشم حبشی


13. اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 149-168

مریم دهدشتی فر؛ سید غلامعلی جلالی؛ امید اسماعیل زاده؛ صالح کهیانی


15. پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب‌های شیرین و شور

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 165-178

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ احسان قنبری


16. تاثیر شدت نور نسبی و نقاط مختلف روشنه بر ویژگی های کمی و کیفی تجدیدحیات طبیعی بلندمازو در جنگل لوه – استان گلستان

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-64

یاسر شاهینی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ حشمت الله حیدری؛ پژمان پرهیزکار؛ داود آزادفر


19. ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 59-75

سیده سامره هاشمی؛ وحیده پیام نور؛ علیرضا علی عرب؛ علی جعفری مفیدابادی


21. مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 59-76

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی؛ محمد اکبرزاده