موضوعات = مهندسی چوب
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی غیرمخرب ترکیبات شیمیایی چوبهای مورد استفاده در بناهای تاریخی منطقه گرگان با استفاده از طیف سنجی FT-IR

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 313-328

سید مهدی موسوی نژاد؛ محراب مدهوشی؛ داود رسولی؛ محمد وکیلی