موضوعات = علوم خمیر و کاغذ
تعداد مقالات: 26
1. مروری بر رئولوژی نانوالیاف سلولزی در کاغذسازی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-90

پژمان رضایتی چرانی


2. تاثیر پیش اختلاط کربنات کلسیم رسوبی با پروتئین سویا ایزوله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-128

حسین جلالی ترشیزی؛ علی صفی زاده؛ حمیدرضا رودی؛ علی پرتوئی نیا


5. تاثیر نوع استات سلولز بر ویژگی‌های غشای تولیدشده از آن به‌منظور اولترافیلتراسیون آب سفید خط تولید دستمال کاغذی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-152

رحیم یدالهی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین مهدوی؛ احمدرضا سرائیان


6. اثر آلوم و کیتوزان بر ساختار آب ‌سفید خروجی از توری ماشین کاغذ و ویژگی‌های کاغذ

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-192

نورالدین نظرنژاد؛ مینا متانی؛ قاسم اسدپور اتوئی


7. تاثیر آنزیم استراز بر کاهش مواد استخراجی عامل ایجاد قیر در خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) رنگبری شده و رنگبری نشده

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

محمد هادی آریائی منفرد؛ حسین رسالتی؛ رضا دشتبانی خضری؛ علی اصغر تاتاری؛ محمد قلی نژاد


8. تأثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت‌های آن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 66-70

سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ معصومه مرادی؛ امید رمضانی


9. پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-40

پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علی قاسمیان؛ پاول د ویلد؛ هیرو جان هیرس


10. تاثیر مرکب زدایی آنزیمی با لیپاز بر ویژگی های خمیر کاغذ روزنامه چاپ شده به روش افست

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

محمد هادی آریائی منفرد؛ علی قاسمیان؛ منیره سادات نصیری


11. تهیه آلفا-سلولز از باگاس و ارزیابی ویژگی‌های آن

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 183-196

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی


12. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ تهیه‌شده به روش دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) و سودا از الیاف باگاس

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 221-240

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدهادی آریائی منفرد


13. تاثیر به کارگیری زئولیت سنتزی 4َA به عنوان رنگدانه روی ویژگی های فیزیکی کاغذ

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-156

سیدمحمد حسینی؛ احمد سراییان؛ علی قااسمیان؛ محمد رضا دهقانی


14. بررسی ویژگی‌های فیزیکی، نوری و بیولوژیکی کاغذ اسکناس ضد‌باکتری حاوی نانونقره

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-102

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسدپور؛ اسماعیل رسولی گرما رودی؛ رضا ایمانی


15. کاغذهای فلوتینگ و کرافت لاینر با پوشش‌های GCC و اتصال دهنده PVA

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-160

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


16. استفاده از پرکننده معدنی PCC در خمیرکاغذ CMP تقویت شده با لایه نشانی نشاسته کاتیونی- نانوسیلیکای آنیونی

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 259-274

حمیدرضا رودی؛ محمدرضا امیری مرگاوی؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی


17. بررسی تاثیر فرایند کاتیونیاسیون سوسپانسیون سنتز کربنات کلسیم رسوبی بر ویژگی‌های کاغذ

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 217-236

کامل محمدزاده سقاواز؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ الیاس افرا


18. ﺗﺄثیرتغییرات طول الیاف انواع خمیرهای OCC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره‌ای

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 255-268

ذکریا تودرواری؛ محمد فارسی؛ قاسم اسدپور اتوئی


19. بررسی ویژگی های نوری و مکانیکی خمیرکاغذ مرکب زدایی شده باطله اداری به روش خنثی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 293-314

محسن میری؛ علی قاسمیان؛ محمد هادی آریائی منفرد


21. تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 199-220

قاسم اسدپور اتوئی؛ مریم علیپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ زهره قزوینی


22. تأثیر تیمار لایه نشانی اصلاح شده بر ویژگیهای کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 107-124

حمیدرضا رودی؛ اعظم برهانی؛ یحیی همزه


23. رنگ‌بری دو مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با دی‌تیونیت سدیم و پروکسید هیدروژن

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-264

حمید رضا مهری ایرائی؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ احمد رضا سرائیان


25. اثر آلوم و کیتوزان بر آب‌گیری و خواص کیفی لجن حاصل از پساب خمیرکاغذ NSSC

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-112

مینا متانی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور