نویسنده = پورشکوری اله ده، فرخ
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پراکنش بیماری سوختگی درختان شمشاد و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: ذخیرگاه جنگلی شمشاد خیبوس و انجیل سی)

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 146-168

روح اله اسماعیلی؛ جواد سوسنی؛ شعبان شتایی؛ حامد نقوی؛ فرخ پورشکوری


2. ارزیابی الگوریتم جهانی کشف آتش در شناسایی آتش فعال در عرصه های منابع طبیعی به کمک تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-97

فرخ پورشکوری اله ده؛ علی اصغر درویش صفت؛ فرهاد صمد زادگان؛ پدرام عطارود؛ جواد سلیاری