نویسنده = صفری، هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌ در رویشگاه‌های زالزالک (Crataegus pontica C.Koch) در استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 153-166

معصومه خان حسنی؛ یحیی خداکرمی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هوشمند صفری