نویسنده = پورطهماسی، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی علمی چوب معروف به فوفل مورد استفاده در سازهای موسیقی ایرانی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 105-116

مهسا صادق پور؛ کامبیز پورطهماسی؛ صمد زارع مهذبیه