نویسنده = عیسوند، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی توزیع و برخی مشخصات کمی و کیفی بذور بلوط ایرانی در جنگل‌های جست زاد زاگرس میانی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 23-42

زهرا نیک فر؛ بابک پیله ور؛ حمیدرضا عیسوند؛ زهرا میرآزادی