نویسنده = عدالت، حمیدرضا
تعداد مقالات: 4
1. درصد رطوبت تعادل چوب در گستره ایران: تحلیل مکانی روند تغییرات سالانه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 209-220

جلیل هلالی؛ مهدی نادی؛ حمیدرضا عدالت


2. بررسی اثر رطوبت تراشه و غلظت چسب بر الگوی نفوذ چسب در لایه‌های میانی و بینابینی تخته تراشه جهت دار

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-144

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا


3. مدلسازی و تحلیل درصد رطوبت تعادل چوب با استفاده از متغیرهای مکانی در گستره ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-76

جلیل هلالی؛ حمیدرضا عدالت؛ داود رسولی


4. ارزیابی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر مقاومت چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح در تخته تراشه جهت دار

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 149-164

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا؛ سید احمد میرشکرایی