نویسنده = اسدی خوانساری، روزبه
تعداد مقالات: 1
1. کاغذهای فلوتینگ و کرافت لاینر با پوشش‌های GCC و اتصال دهنده PVA

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-160

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی