نویسنده = تقوایی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. کارایی روش های نمونه برداری فاصله ای در برآورد ویژگی های زیست سنجی توده های تنک بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در زاگرس

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1512-1537

لعیا زارع؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ منصور تقوایی؛ نرگس کریمی نژاد