نویسنده = زینلی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید خمیرکاغذ کرافت قابل رنگبری از کرافت صنوبر دلتوئیدس

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-148

سید محسن میری؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ فرهاد زینلی