نویسنده = متین خواه، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از دانش بومی عشایر راهکاری مناسب جهت مدیریت بهینه اکوسیستم‌های طبیعی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 95-114

وحید کریمیان؛ مژده صفائی؛ سید حمید متین خواه