نویسنده = عشوری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. فوم نانوبیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک/نانوالیاف سلولز: بررسی خصوصیات مکانیکی و گرمایی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-74

تقی طبرسا؛ عباس قنبری؛ علیرضا شاکری؛ علیرضا عشوری؛ مهدی مشکور