نویسنده = احمدلو، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر صفات جوانه‌زنی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) در شرایط تنش خشکی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 163-176

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ فاطمه احمدلو


2. ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-24

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی؛ ابراهیم بیرامی زاده