نویسنده = جوانمرد، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر صفات جوانه‌زنی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) در شرایط تنش خشکی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 163-176

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ فاطمه احمدلو