نویسنده = ذبیح زاده، سید مجید
تعداد مقالات: 2
1. تولید و ارزیابی نانو کاغذ از لینتر پنبه به روش انحلال جزئی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-142

سید علی ناصحی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ حسین یوسفی؛ حسین کرمانیان