نویسنده = کریمی، علی نقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط بین سرعت رویش و ابعاد الیاف در گونه Populus nigra

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 169-184

داود افهامی سیسی؛ علی نقی کریمی؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهاد اسدی