نویسنده = شربتی، امیر محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر استفاده از دو نوع جفت کننده در ساخت‌ تخته خرده چوب صنوبر–پلی‌پروپیلن برخواص فیزیکی و مکانیکی آن

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-29

امیر محمد شربتی؛ وحید وزیری؛ فرشید فرجی؛ فرامرز رستمی چراتی