نویسنده = رزمجو، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. اثر میزبان‌های مختلف بر تغییرات متابولیت‌های ثانویه دارواش (Viscum album)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-32

وحیده پیام نور؛ حلیمه امیریان؛ فرزانه رزمجو