نویسنده = فلاح، اصغر
تعداد مقالات: 6
1. تبیین الگوی مکانی گونه ی بلوط ایرانی (Quercus persica J.&.Sp.) در ناحیه‌ی رویشی زاگرس با استفاده از آماره O-ring

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-96

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند


2. تحلیل دست اندرکاران جنگل در ارزیابی شاخص های مدیریت پایدار (مطالعه موردی: استان لرستان، شهرستان کوهدشت)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-132

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ مجید لطفعلیان؛ مجتبی ایمانی راستابی