نویسنده = دهستانی اردکانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر انواع محیط کشت بر ریزازدیادی سرو کهنسال ابرکوه (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis )

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-34

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد