نویسنده = کیانیان، محمد کیا
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات خاک و جنگل‌شناسی در جنگل‌کاری‌های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل‌های غرب مازندران

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-48

علیرضا مشکی؛ مجتبی امیری؛ مریم ملاشاهی؛ عزیزالله هوشمند؛ محمد کیا کیانیان