نویسنده = جعفری‌پطرودی، سید رحمان
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر نوع فرایند خمیرسازی بر سیلیس زدایی از لیکور سیاه کلش برنج

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-60

سید رحمان جعفری پطرودی؛ حسین رسالتی


3. تولید و ارزیابی کاغذ فلوتینگ به‌دست آمده از خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سودای باگاس

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-105

سید رحمان جعفری‌پطرودی؛ حسین رسالتی