نویسنده = لشگری، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر انتخاب مبلمان چوبی اداری از جانب مشتریان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-99

کامل نیاورانی؛ آژنگ تاج دینی؛ امیر لشگری