نویسنده = باده یان، ضیاالدین
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط برخی از خصوصیات درختی، توده جنگلی و فیزیوگرافی با میزان خشکیدگی بلوط ایرانی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-82

حدیث دزفولی؛ ضیاالدین باده یان؛ حامد نقوی؛ شهرام مهدوی کرمی